A SEDUO TERMÉKFELTÉTELEI A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA (MAGYARORSZÁG)

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Az LMC (az alábbiakban meghatározottak szerint) adja ki ezeket a Seduo termékfeltételeket (a továbbiakban: „Termékfeltételek”)., amelyek az LMC Elektronikai rendszer - Seduo és a kapcsolódó szolgáltatások egyéb használati feltételeit szabályozzák.

1.2 Az LMC Elektronikai rendszer - Seduo és a kapcsolódó szolgáltatások szolgáltatója az LMC s.r.o., székhelye: Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Prága 8, Cseh Köztársaság, cégazonosító szám: 264 41 381, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett Cégjegyzékbe, C szakasz, 82484. bejegyzés („LMC”).

1.3 Az LMC és a Felhasználó közötti szerződéses ügyekre, amelyekre a jelen Termékfeltételek kifejezetten nem vonatkoznak, a vonatkozó jogszabályok és az LMC Elektronikai rendszerek használati feltételei (a továbbiakban: „Használati feltételek”) az irányadók, amelyek elérhetők a Használati feltételek oldalon.

1.4 A jelen Termékfeltételek és a Használati feltételek közötti eltérés esetén a jelen Termékfeltételek az irányadók.

1.5 Az elérhetőségek a https://www.seduo.hu/kapcsolat oldalon találhatók.

2. BIZONYOS HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az alábbi Termékfeltételekben használt kifejezések jelentése a következő:
(a) Felhasználó-alkalmazott: Olyan Felhasználó, aki egyben egy LMC-ügyfél alkalmazottja, vagy más módon olyan LMC-ügyféllel dolgozik, akinek az LMC Elektronikai rendszer - Seduo vagy a kapcsolódó szolgáltatások elérhetővé váltak az LMC és az ügyfél közötti szerződéses kapcsolat alapján.

2.2 A jelen Termékfeltételekben használt, de itt nem meghatározott egyéb kifejezések jelentése a Használati feltételekben vannak meghatározva.

3. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

3.1 A Szolgáltatást az LMC az LMC Elektronikai rendszer - Seduo keretén belül nyújtja, ahol az LMC egyedi online tanfolyamokat (leckéket) tesz közzé, amelyek díj befizetésével vagy ingyenesen megtekinthetők.

3.2 Az LMC a Szolgáltatást a szerződésben foglalt keretek között, kizárólag a Felhasználó saját használatra bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, korlátozás nélkül arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó hányszor tekintheti meg az egyes leckéket, vagy hányszor töltheti le a záró teszteket és kvízeket. A Szolgáltatás tartalmának letöltése a Felhasználó által nem lehetséges.

3.3 A Szolgáltatás (megvásárolt tanfolyam) a Felhasználó rendelkezésére áll (licencidő) a Szolgáltatás megvásárlásától számított legalább 3 évig. A licenc időtartama a Felhasználó regisztrációjának törlésével megszűnik. A licenc időtartama akkor is megszűnik, ha az LMC megszünteti az LMC Elektronikai rendszer - Seduo szolgáltatásait. Ebben az esetben az LMC-nek teljesítenie kell az első mondat szerinti időszakot. Ez a cikk nem vonatkozik a Felhasználó-alkalmazottakra.

4. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

4.1 Az LMC Elektronikai rendszer - Seduo használata előtt a Felhasználók kötelesek regisztrálni közösségi fiókjukon keresztül, vagy az LMC Elektronikai rendszer - Seduo weboldalán elérhető regisztrációs űrlapon a valós és helyes személyes adatok megadását követően. A Felhasználó e-mail-címének helyes megadása szükséges az LMC Elektronikai rendszer - Seduo regisztrációjának befejezéséhez. A felhasználói regisztráció ingyenes.

4.2 A Felhasználó regisztrációjával Fiók jön létre, és a Felhasználó a hozzáférési adatok megadását követően jogosulttá válik az LMC Elektronikai rendszer - Seduo használatára.

4.3 A Felhasználó a regisztráció során létrehozott egyedi belépési jelszót senkinek nem adhatja ki. A jelszó elvesztése esetén a Felhasználó kérésére visszaállításra kerül egy visszaállítási link elküldésével a Felhasználó e-mail-címére.

4.4 A Felhasználó kizárólag a saját nevével regisztrálhat, és csak a saját személyes adatait adhatja meg a Profilban.

5. MEGRENDELÉSEK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 A díjköteles Szolgáltatások megrendeléséért a Felhasználó köteles az alábbi lépéseket megtenni:
(a) válassza ki a Felhasználót érdeklő tanfolyamot, és kattintson a megfelelő gombra a Szolgáltatás megvásárlásához,
(b) jelentkezzen be a Felhasználó fiókjába,
(c) válassza ki a fizetési módot,
(d) kattintson a gombra, amely átviszi a Felhasználót a fizetési folyamatba,
(e) véglegesítse a megrendelést a kiválasztott fizetési mód szerinti fizetéssel.

5.2 Azon Szolgáltatásokat ingyenesen biztosítjuk a Felhasználók számára, amelyek az LMC Elektronikai Rendszer - Seduo felületén ingyenesként van feltüntetve. Fizetős Szolgáltatások esetén azok nyújtása az aktuális ajánlatban (a rendelés leadásakor a Felhasználó által), az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo felületén feltüntetett díj kifizetéséhez kötött.

5.3 A díjköteles Szolgáltatásokért az LMC által engedélyezett módon, készpénz használata nélkül kell fizetni, nevezetesen:
(a) bankkártyával online;
(b) online fizetéssel; vagy
(c) banki átutalással.

5.4 A fizetés minden esetben a megrendelési folyamat végén és a Szolgáltatás igénybevétele előtt történik.

5.5 A Szolgáltatások ára az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo felületén vannak feltüntetve, mint végső ár adókkal és illetékekkel, mindig az adott tanfolyamra vonatkozóan, az aktuális ajánlatnak megfelelően.

5.6 Amennyiben a Felhasználó az 5.3 a) és b) pontban említett fizetési módot választotta, a Szolgáltatás megvásárlásához a megfelelő gombra kattintást követően a Felhasználó átkerül a fizetési szolgáltató tranzakciós oldalára a megrendelés kifizetése érdekében. A fizetés teljesítése után a Felhasználó az LMC Elektronikai Rendszer - Seduo oldalára kerül, ahol megkapja a rendelés megerősítését. Ekkor a megrendelés tárgyát képező digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződés a Felhasználó és az LMC között létrejön.

5.7 Amennyiben a Felhasználó az online fizetéstől eltérő fizetési módot választott a Szolgáltatás megvásárlásához, a megfelelő gombra kattintás után megjelenik a Felhasználó számára a megrendelést visszaigazoló oldal. Ekkor a megrendelés tárgyát képező digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződés a Felhasználó és az LMC között létrejön.

5.8 Minden teljesített megrendeléshez automatikusan egy értékesítési bizonylat (nyugta) kerül kiállításra, a megrendelésnek megfelelően. A nyugtát e-mailben küldjük el a megrendeléskor megadott e-mail-címre.

6. PANASZOK

6.1 Az LMC reklamációkat elsősorban a segitunk@seduo.hu e-mail-címen fogad.

6.2 A Felhasználó köteles a Szolgáltatás díjának kifizetése előtt tesztelni, hogy a videotanfolyamok lejátszása működik-e technikai eszközeivel (hardver és szoftver), valamint a használt internetkapcsolattal. Ehhez a teszthez az LMC Elektronikai Rendszer – Seduo ingyenes bevezető bemutató videóit használják. A Felhasználó a Szolgáltatás díjának megfizetésével megerősíti, hogy a bemutató videó problémamentesen lejátszható, és elfogadja ugyanazt a minőséget és lejátszási módot a Szolgáltatáshoz.

7. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL, PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI GARANCIA

7.1 A tanfolyam (Szolgáltatás) első fizetős részének lejátszásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az LMC az elállási időszak lejárta előtt a Szolgáltatást a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltatást az LMC azután teszi elérhetővé, miután a Szolgáltatás díjának jóváírása megtörtént az LMC számláján vagy a fizetési átjáró számláján. Ha a Szolgáltatást a Felhasználó kérésére [az adott tanfolyam első fizetős részének lejátszása (Szolgáltatás)] az elállási határidőn belül elérhetővé teszik, a Felhasználó nem jogosult a szerződéstől ilyen módon elállni.

7.2 A cikkben említettektől eltérő esetekben7.1 a Felhasználó jogosult a szerződéstől a szerződéskötést követő 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Az elállási jog gyakorlása érdekében a Felhasználó köteles az LMC-t a szerződéstől való elállásáról tájékoztatni (indoklás nem szükséges). A felhasználó használhatja a Termékfeltételek 1. függelékében található elállási nyilatkozat mintáját, vagy követheti az alábbi weboldalon található eljárást: https://www.seduo.hu/penzvisszateritesi-garancia.

7.3 Az elállási határidő betartása érdekében elegendő az elállási nyilatkozatot a vonatkozó 14 napos elállási határidő lejárta előtt elküldeni.

7.4 A szerződéstől való elállás esetén az LMC indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által a szerződés alapján befizetett összes díjat. A visszatérítést az LMC végzi a pénz átutalásával a Felhasználó számlájára.

7.5 Az LMC szabványon felüli visszatérítési szolgáltatást is nyújthat. További feltételekért látogasson el a https://www.seduo.hu/penzvisszateritesi-garancia oldalra.

8. FELHASZNÁLÓ-ALKALMAZOTTAK

8.1 Ez a cikk 8 csak a Felhasználóra-alkalmazottakra vonatkozik.

8.2 Azok a Felhasználó-alkalmazottak, akiknek lehetőségük van a Szolgáltatás igénybevételére Munkáltatójukon keresztül, az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo használata előtt kötelesek a kitölteni a regisztrációt az LMC által küldött e-mailes meghívó linkjén keresztül. Az e-mailes meghívó kézhezvétele után a Felhasználó-alkalmazott kitölti a Fiókjához tartozó jelszót, és ezzel a lépéssel a Felhasználó-alkalmazott regisztrációja befejeződik.

8.3 Az LMC a Szolgáltatást a Felhasználó-alkalmazott számára csak saját használatra és az érintett LMC-ügyfél igényeinek kielégítésére, valamint az LMC és az ügyfél között megállapodott mértékig teszi elérhetővé.

8.4 Felhasználó-alkalmazottak esetében a Szolgáltatásokért az adott LMC-ügyfél fizet. Az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo Felhasználó-alkalmazottak általi használatának céljaira a Használati feltételek 5. és 7. közötti cikkei ezért nem alkalmazandók.

9. SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

9.1 Az LMC Elektronikai Rendszer - Seduo összes tartalma szerzői joggal és egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogi rendelkezésekkel védett, és az LMC vagy a megfelelő licencadók kizárólagos tulajdona. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára nem biztosít semmilyen jogot a Szolgáltatásokon belül elérhető digitális tartalomban eljáró személyre (személyekre) vonatkozó forma, kép, ábrázolás vagy kép- és hangfelvétel, ill. keresztnevük, vezetéknevük vagy tudományos fokozatuk rögzítéséhez, megjelenítéséhez, reprodukálásához és terjesztéséhez, beleértve azok feldolgozását és audiovizuális alkotásba való beépítését vagy bármely más marketingcélt. Bármilyen ilyen jellegű felhasználás csak a felhatalmazott személyek kifejezett hozzájárulásával vagy a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban engedélyezett.

9.2 A felhasználók nem használhatják az LMC Elektronikai Rendszer - Seduo rendszert vagy annak bármely részét, kivéve saját használatra. Különösen tiltott a Felhasználónak az LMC Elektronikai Rendszer - Seduo vagy annak bármely részét terjesztés és másolás céljából vagy egyéb technikai feldolgozás útján az LMC igazolható hozzájárulása nélkül használni.

10. IRÁNYADÓ JOG

10.1 A szerződésre alkalmazandó jogot a Használati feltételek 10. pontja határozza meg.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 Amennyiben a szolgáltatást a Lengyel Köztársaságban bejegyzett székhellyel rendelkező LMC nyújtja, a jelen Termékfeltételek az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás feltételeit képezik az elektronikus szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-ai törvény értelmében.

11.2 A Használati feltételek határozzák meg a Felhasználónak elektronikus úton nyújtott Szolgáltatások típusait és körét az LMC által.

11.3 Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés a 3.3 cikkben megjelölt időtartamra jön létre, és a Felhasználó a jelen Termékfeltételek 7 cikkében megjelölt esetekben felmondhatja azt.

11.4 A Felhasználónak tilos jogsértő tartalmat szolgáltatnia.

11.5 A Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell az alábbi műszaki követelményeknek megfelelő eszközökkel és rendszerrel:

Számítógépek, mobiltelefonok vagy táblagépek:
(a) számítógép webböngészővel és cookie-kkal, helyi tárhellyel és JavaScript nyelvi értelmezővel;
(b) az egyik leggyakrabban használt webböngésző a legutóbbi főverzióban (pl. Chrome 107.x.xxxx.xx) vagy a böngésző korábbi főverziójában.

Okostelefonok (mobilalkalmazás):
(a) iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefon (az operációs rendszer legfrissebb főverziója vagy legfeljebb 3 éves verziója); Felhívjuk figyelmét, hogy az Apple által üzemeltetett App Store jelenlegi feltételei miatt az iOS-alkalmazás nem érhető el a Felhasználók (fogyasztók) számára;
(b) internetkapcsolat.

11.6 A 11.5 cikk szerinti követelményeknek nem megfelelő elavult szoftverek és hardverek felhasználhatók a Szolgáltatások igénybevételére, de ezek kompatibilitása vagy teljesítménye nem garantált.

11.7 A Termékfeltételek 2023. 09. 01-től érvényesek és hatályosak.

LMC


1. függelék - Elállási nyilatkozat űrlapja

Elállási nyilatkozat űrlapja

(ezt az űrlapot ki kell tölteni, és elektronikusan vissza kell küldeni a kapcsolattartási e-mail-címre a Termékfeltételek 6. cikke értelmében)

- vagy a megfelelő LMC entitás címére, „VISSZATÉRÉS” jelzéssel

- Ezúton értesítem/értesítjük(*) az alábbi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállásomról/elállásunkról(*)
- Szerződéskötés(*)/szállítás (*) dátuma
- A fogyasztó(k) vezeték- és keresztneve
- A fogyasztó(k) címe
- A fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha az űrlapot papíralapú változatban küldi el)
- Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.