SEDUO TERMÉKFELTÉTELEK AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA (MAGYARORSZÁG)

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Az LMC (az alábbiakban meghatározottak szerint) az alábbi Termékfeltételeket bocsátja ki az Ügyfelek számára, amelyek az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo Ügyfelek általi használatának egyéb feltételeit és a kapcsolódó Szolgáltatások nyújtását szabályozzák az Ügyfelek számára („Termékfeltételek”).

1.2 Az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo és a kapcsolódó szolgáltatásokat az LMC s.r.o., korlátolt felelősségű társaság nyújtja, székhelye: Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Prága 8, Cseh Köztársaság, azonosító száma: 26441381, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett Cégjegyzékbe, C szakasz, 82484. bejegyzés.

1.3 Az LMC és az Ügyfél közötti, az alábbi Termékfeltételekben kifejezetten nem meghatározott szerződéses ügyekre a vonatkozó törvények és jogszabályok rendelkezései, valamint az LMC Általános Szerződési Feltételek Cégeknek („ÁSZF”) vonatkoznak, amelyek a https://www.seduo.hu/oldal/general-terms-and-conditions-for-seduo-hu weboldalon érhetők el.

1.4 A jelen Termékfeltételek és az ÁSZF közötti bármilyen eltérés esetén a Termékfeltételek az irányadóak.

1.5 Az ÁSZF tájékoztató jellegű angol nyelvű fordítása a https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions oldalon érhető el. Az angol nyelvű változat és a jelen Termékfeltételek 1.3. cikke szerinti nyelvi változat közötti eltérés esetén a Termékfeltételek 1.3. cikke szerinti nyelvi változat az irányadó.

2. A HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az alábbi Termékfeltételekben használt kifejezések jelentése:
(a) Adminisztrátori fiók: Egy olyan felhasználói fiók, amely a Szolgáltatások használatának kezelésére is jogosult, elsősorban a Felhasználók eltávolítására és hozzáadására.
(b) Ügyfélprofil: Az Ügyfél azonosító adatainak összefoglalása az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo felületén való megjelenítésre, amelyet az LMC hozott létre és kezel a Szolgáltatások nyújtása céljából az Ügyfél számára.
(c) LMS: Oktatásszervezési rendszer, azaz képzések szervezésére és adminisztrációjára használt információs rendszer, amelyhez az Ügyfél megfelelő használati jogokkal rendelkezik;
(d) Felhasználó: Az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló személy (általában az Ügyfél alkalmazottja vagy az Ügyféllel egyéb módon együttműködő személy, például szolgáltatási szerződés, megbízási szerződés stb. alapján), aki az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo felületét a Felhasználói fiókon vagy az LMS-en keresztül használja.
(e) Felhasználói fiók: Az LMC Elektronikus rendszeren belüli környezet, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára a Szolgáltatások használatát.

2.2 Az alábbi Termékfeltételekben használt, de itt nem meghatározott egyéb kifejezéseket az ÁSZF határozza meg.

3. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

3.1 A Seduo egy olyan online oktatási platform, amely olyan tanfolyamokat tartalmaz, amelyeket tesztek vagy a Felhasználó tudásának egyéb ellenőrzési formái egészítenek ki. A tanfolyamok általában egyéni leckékre vannak felosztva, és teszttel vagy kvízzel zárulnak. A Seduo platform egyes részei ingyenesen hozzáférhetők (általában egy tanfolyam bevezető leckéje), de egyes részei (beleértve a teljes tanfolyamokat stb.) csak a díj kifizetésével érhetők el.

3.2 A Szerződés alapján az Ügyfél a Szerződésben meghatározott terjedelemben (általában Felhasználói licencek számában) és időtartamra hozzáférést kap a Seduo platform tartalmához.

3.3 A Szerződés megkötésével az Ügyfél kijelenti, hogy üzleti tevékenységével összhangban jár el.

4. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGKEZDÉSE

4.1 A megrendelőlapot az LMC állítja ki, és kérésre az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést írásban vagy elektronikus formában lehet leadni, és annak legalább a következőket kell tartalmaznia: (a) A Szolgáltatások kért specifikációja;
(b) A Szolgáltatások nyújtásának időtartama.

4.2 A Szolgáltatások megrendelése az LMC-nek történő átadástól kezdve kötelező érvényű az Ügyfél felé.

4.3 A Szolgáltatások nyújtását az LMC a Szerződésben meghatározott határidőn belül elkezdi.

5. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Az Ügyfélnek kötelezően rendelkeznie kell Ügyfélprofillal a Szolgáltatás használatához.

5.2 Az LMC annyi Adminisztrátori fiókot vagy Felhasználói fiókot hoz létre, amennyire az Ügyfélnek szüksége van. Az Adminisztrátori fiók vagy Felhasználói fiók létrehozása az LMC által az Ügyfélnek küldött visszaigazoló e-mailben található linken keresztül történő regisztrációval vagy a Felek megállapodása szerint más módon lehetséges. Az Ügyfél köteles megadni az LMC-nek az Adminisztrátori fiók létrehozásához szükséges elérhetőségi adatokat, valamint a Szolgáltatások használatára jogosult Felhasználók e-mail-címeinek és egyéb adatainak listáját.

5.3 Az Ügyfél kijelenti és vállalja, hogy:
(a) Az LMC jogosult az Ügyfél által az LMC-nek küldött vagy az Adminisztrátori fiókon keresztül feltöltött e-mail-címeket és a Felhasználók egyéb elérhetőségi adatait a Szerződés teljesítése keretében és az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kezelni;
(b) Az Ügyfél az e-mail-címek és egyéb felhasználói adatok kezelése során betartja az alkalmazandó törvények és rendeletek valamennyi rendelkezését.

5.4 A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél bármikor díjmentesen törölheti Ügyfélprofilját vagy Adminisztrátori fiókját az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo felületén, ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal a segitunk@seduo.hu címen.

5.5 Az Ügyfélprofil törlése a következőket eredményezi:
(a) Az Adminisztrátori fiók adatainak anonimizálása az LMC Elektronikus rendszer - Seduo felületén;
(b) A Szolgáltatásokat használó valamennyi Felhasználó Felhasználói fiókjának anonimizálása;
(c) Az Ügyfél és a Felhasználók személyes adatainak az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo felületének használata céljából történő feldolgozásának megszüntetése;
(d) A Szerződés felmondása kártérítési igény nélkül.

5.6 Az Adminisztrátori fiók visszavonása azt jelenti, hogy az Adminisztrátori fiók normál Felhasználói fiókra változik.

6. A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGE A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA ÉS A SZERZŐI JOG

6.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások csak az alábbi feltételekkel biztosíthatók a Felhasználó számára, amelyek teljesítését az Ügyfél vállalja:
(a) A Szolgáltatások használata a Felhasználók számára a sikeres regisztráció és a Felhasználói fiók létrehozása után lesz elérhető.
(b) Az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo használata előtt a Felhasználónak az LMC által küldött e-mailes meghívóban található linken keresztül kell befejeznie a regisztrációt.
(c) A Felhasználói fiók létrehozása előtt a Felhasználónak beleegyezését kell adnia a „Seduo Használati feltételeihez a Felhasználók számára”, és be kell tartania ezeket a feltételeket, beleértve az LMC által kiadott frissítéseket is.
(d) Ha a Felhasználói fiók jelszava elveszik, a jelszó megújítása a Felhasználó LMC-hez küldött kérelme útján történhet, a jelszó visszaállítására szolgáló link elküldésével a Felhasználó e-mail-címére.
(e) A Felhasználó az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo felületére való regisztrációjának napjától a Szerződés lejártáig vagy a Szolgáltatások nyújtására megállapított időtartamig jogosult a Szolgáltatások használatára, kivéve, ha az Ügyfélprofil vagy a vonatkozó Felhasználói fiók korábban törlésre került.
(f) Az Ügyfél és a Felhasználók kizárólag a Szerződés hatálya alatt jogosultak használni a Szolgáltatásokat kizárólag saját igényeik és az Ügyfél igényeinek kielégítésére.
(g) Az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo, illetve a Szolgáltatások vagy azok részeinek használata mindig csak egy adott Felhasználó számára engedélyezett, aki nem oszthatja meg bejelentkezési adatait (nem átruházható licenc). Az Ügyfél csak akkor törölheti a Felhasználót az Ügyfélprofilból (és ezzel megszüntetheti a Felhasználói fiókját), és csak akkor válthatja ki a Felhasználót az új Felhasználóval díjmentesen, ha a Felhasználó a Szerződés időtartama alatt nem kezdte el használni a Szolgáltatásokat, vagy ha az Ügyfél és a Felhasználó közötti kapcsolat megszűnt. Egyéb esetekben a Felhasználó hozzáadásának általános díjszabási feltételei érvényesek.
(h) A Felhasználó az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo segítségével ismételten megtekintheti a Szolgáltatás tartalmát, azonban sem a Felhasználó, sem az Ügyfél nem töltheti le a Szolgáltatás tartalmát (felhasználási terület).

6.2 Az LMC a Szolgáltatásokat az egyes leckék megtekintésének számának, valamint a záró tesztek és kvízek teljesítésének számának korlátozása nélkül teszi elérhetővé a Felhasználók számára.

6.3 Az LMC jogosult a Szolgáltatások nyújtásával és használatával kapcsolatos e-mailes és egyéb értesítéseket küldeni a Felhasználói fiókoknak és Adminisztrátori fiókoknak.

6.4 Az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo teljes tartalma szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok által védett, és ezen jogok kizárólagos jogosultja az LMC, vagy adott esetben a licencadó rendelkezik velük. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása az Ügyfél vagy a Felhasználó számára nem biztosít semmilyen jogot a Szolgáltatáson belül elérhetővé tett digitális tartalomban szereplő személy(ek) alakjának, képének, ábrázolásának vagy kép- és hangfelvételének rögzítéséhez, megjelenítéséhez, sokszorosításához és terjesztéséhez, sem a név, vezetéknév vagy tudományos fokozat rögzítéséhez, beleértve az audiovizuális műbe való feldolgozást és beépítést vagy bármilyen más, marketing céljából történő felhasználást. Bármilyen ilyen jellegű felhasználás csak a felhatalmazott személyek kifejezett hozzájárulásával vagy a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban engedélyezett.

6.5 Az Ügyfél nem engedheti meg a Felhasználónak, hogy az LMC Elektronikai Rendszer - Seduo felületét vagy annak részét másképp használja, mint saját igényeire vagy az Ügyfél belső igényeire. A Felhasználó különösen nem használhatja az LMC Elektronikus Rendszer – Seduo felületét vagy annak bármely részét terjesztés, másolás vagy további technikai feldolgozás céljából az LMC által bizonyíthatóan megadott hozzájárulás nélkül. Az Ügyfeleknek vagy a Felhasználóknak tilos továbbá bármilyen módon beavatkozniuk az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo technikai eszközeibe vagy tartalmába.

6.6 A fenti feltételek megszegése esetén az LMC jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni, valamint más módon megakadályozni az érintett Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz (beleértve az adatok törlését is). Ilyen esetekben az Ügyfél nem jogosult semmilyen kártérítésre az LMC-től.

6.7 A Felhasználói fiókot és a kapcsolódó adatokat az LMC a Seduo szolgáltatás nyújtására vonatkozó utolsó megállapodás megszűnésétől számított 3 évig megőrzi annak érdekében, hogy az Ügyfél hozzáférhessen a korábbi adatokhoz, ha ezen időszak alatt új megállapodást köt, és hogy a Felhasználók hozzáférhessenek bizonyos korábbi adatokhoz, valamint letölthessék a megszerzett tanúsítványokat. Az LMC az ilyen adatokat ezen időszak lejárta után anonimizálja. Ugyanez az időszak vonatkozik a 7. cikk szerinti teljesítés során feldolgozott adatokra is.

7. AZ LMS ÉS A SEDUO ÖSSZEKAPCSOLÁSA

7.1 Ha az LMC és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy a Seduo szolgáltatást a megállapodás szerinti mértékben az Ügyfél LMS rendszerén keresztül veszik igénybe, a jelen Termékfeltételek alkalmazandók, hacsak a 7. cikk másként nem rendelkezik. Ezekben az esetekben a Termékfeltételek 5. cikke és 6.1. cikkének a)-e) pontjai nem alkalmazandók. Egyéb esetben a 6. cikket kell alkalmazni, amelyben az LMC - Seduo Elektronikus Rendszerre való hivatkozás egyben a Seduo az Ügyfél LMS-rendszerén keresztül történő hozzáférésére vagy a Seduo tartalmára való hivatkozást is jelenti. Ügyfélprofil, Felhasználói fiók vagy Adminisztrátori fiók nem jön létre, de a jelen Termékfeltételek egyéb rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az Ügyfél LMS-én belüli licencek átruházására.

7.2 A Seduo szolgáltatásnak az Ügyfél LMS-én keresztül történő használata az Ügyfél előzetes együttműködését igényelheti, amely magában foglalja az úgynevezett SCORM-csomagok integrálását és az Ügyfél LMS-ének összekapcsolását a Seduo rendszerével az LMC utasításai szerint. Az Ügyfél LMS-ének legalább az LMS USER ID paramétert el kell küldenie a Seduo számára. Az együttműködés elmulasztása az Ügyfél részéről nem érinti a Szerződés szerinti díj kifizetésére való jogosultságot. Az LMS módosításaiért és a Seduo rendszerével való kapcsolat funkcionalitásáért kizárólag az Ügyfél felelős.

7.3 Az LMC rögzíti a felhasznált felhasználói licencek számát. A felhasználói licenc hozzárendelése egy adott Felhasználóhoz az Ügyfél felelőssége. A Seduo Szolgáltatás a Felhasználó számára a Szerződésben meghatározott mértékben a Felhasználónak a Seduo rendszeréhez csatlakoztatott Ügyfél LMS-hez való hozzáférése alapján válik elérhetővé. A Seduo Felhasználó számára történő elérhetővé tételének pillanatában a felhasználói licenc használatba vételére kerül sor.

7.4 Az Ügyfél felelős annak biztosításáért, hogy minden Felhasználó megfeleljen a Seduo Felhasználókra vonatkozó Termékfeltételeinek, amelyek a https://www.seduo.hu/oldal/product-terms-and-conditions-for-seduo-hu-for-users oldalon érhetők el.

7.5 A Felhasználó jogosult a Szolgáltatásokat az LMC általi rendelkezésre bocsátás napjától, de legfeljebb a Szerződés lejártáig vagy a Szolgáltatások biztosításának megállapodott időtartamáig használni, kivéve, ha a hozzáférést az Ügyfél korábban korlátozta.

7.6 Az LMC jogosult a Szerződés megkötése során kapott elérhetőségekre a Szolgáltatások nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos e-mailes és egyéb értesítéseket küldeni.

7.7 A szolgáltatások Ügyfél általi, 7. cikk szerinti használatához szükséges minimális technikai követelmények közé tartozik a SCORM 1.2 és SCORM 2004 szabványokkal kompatibilis LMS. A Szolgáltatások használhatósága az LMS konkrét megoldásától és az Ügyfél technikai felszereltségétől függ, ezért az LMC nem felel a Szolgáltatások Felhasználók általi használhatóságáért.

8. PANASZTÉTELI ELJÁRÁS

8.1 A Szerződésben meghatározott Szolgáltatások köre mindaddig érvényes, amíg az LMC meg nem szünteti az LMC Elektronikus Rendszer - Seduo üzemeltetését vagy a Szolgáltatás (vagy egy adott online kurzus) nyújtását. A Felhasználó azonban legalább a Szerződés időtartama alatt (általában a Szerződés hatálybalépésétől számított legalább tizenkét (12) hónapig) jogosult a Szolgáltatás (vagy az adott online tanfolyam) használatára.

8.2 Ha a Szolgáltatás nem rendelkezik a meghatározott tulajdonságokkal, az Ügyfél köteles értesíteni az LMC-t, amely az Ügyfél kérésére új, hibátlan Szolgáltatásokhoz biztosíthat hozzáférést a Felhasználók számára, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen. Ha a hiba a Szolgáltatásnak csak egy részét érinti, az Ügyfél csak a Szolgáltatás ezen részéhez kérhet új hozzáférést. Ha az Ügyfél a hibát indokolatlan késedelem nélkül nem jelenti be azt követően, hogy az időben elvégzett ellenőrzés vagy a kellő gondosság eredményeként észlelhető lett volna (különösen, ha az érintett hibát a Felhasználó már bejelentette), az Ügyféltől megtagadható a hibás teljesítésből eredő jog.

8.3 Az LMC a reklamációkat a segitunk@seduo.hu címen fogadja.

8.4 Az LMC a panaszokat 30 napon belül rendezi.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 A jelen Termékfeltételek az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás feltételeit képezik.

9.2 Az LMC által az Ügyfél számára elektronikus úton nyújtott Szolgáltatások típusait és körét az ÁSZF határozza meg.

9.3 Az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a jelen Termékfeltételek 6.1(e). cikkében megjelölt időtartamra jön létre, és az Ügyfél a jelen Termékfeltételek 5.4. cikkében vagy az ÁSZF 12. cikkében megjelölt esetekben felmondhatja.

9.4 Az Ügyfél vagy a Felhasználó számára tiltott a jogellenes tartalom szolgáltatása.

9.5 A Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell olyan eszközökkel és rendszerrel, amely megfelel az alábbi műszaki követelményeknek:

Számítógépek, mobiltelefonok vagy táblagépek:
(a) számítógép webböngészővel és cookie-kkal, helyi tárhellyel és JavaScript nyelvi értelmezővel;
(b) az egyik leggyakrabban használt webböngésző a legutóbbi főverzióban (pl. Chrome 107.x.xxxx.xx) vagy a böngésző korábbi főverziójában.

Okostelefonok (mobilalkalmazás):
(c) iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefon (az operációs rendszer legutóbbi főverziója vagy legfeljebb 3 évvel korábbi verziója);
(d) internetkapcsolat.

9.6 A 9.5. cikk szerinti követelményeknek nem megfelelő elavult szoftverek és hardverek használhatók a Szolgáltatások igénybevételére, de ebben az esetben az LMC nem vállal felelősséget a Szolgáltatások elérhetetlenségéért vagy teljesítményéért.

9.7 A jelen Termékfeltételek 2023. 09. 01-től érvényesek és hatályosak.

LMC